Την Πέμπτη 29/02/2024 στις 6.00-9.00 μ.μ. θα διεξαχθούν εκλογές, για την ανάδειξη, των τακτικών και αναπληρωματικών μελών Συμβουλίου, του ΚΑΠΗ Στανού.
Οι εκλογές, θα πραγματοποιηθούν στο κοινοτικό κατάστημα, του ΚΑΠΗ.