Ολοκληρώθηκαν οι επισκευαστικές εργασίες και οι εργασίες συντήρησης του τοιχίου της περίφραξης του ΕΠΑΛ Νέων Μουδανιών.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν:
Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων
Ελαιοχρωματισμός

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από προσωπικό του Δήμου οι οποίοι απασχολούνται στον Δήμο μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος της ΔΥΠΑ «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων Ηλικίας 55-67 Ετών».