Η τοποθέτηση του βουλευτή Ιωάννη Γιώργου στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας σχετικά με την βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης νέων οδηγών, αλλά και προτάσεων αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος:

https://www.facebook.com/share/v/sCvstGN9pVVsfPVm/?mibextid=KsPBc6&startTimeMs=20000