Σε τροχιά αποκλιμάκωσης βρίσκονται τα πράσινα τιμολόγια των παρόχων, που ήδη αναρτήθηκαν στην ειδική ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ (https://invoices.rae.gr/)

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ στο “πράσινο” τιμολόγιο για τον Μάρτιο μείωσε τη χρέωση κατά 15% σε σχέση με τον Φεβρουάριο κι έδωσε τιμή στα 10,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το Φεβρουάριο η ΔΕΗ ειχε τιμή 12,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα (10,32 λεπτά το νυχτερινό) και 13,76 για κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες το μήνα

Ειδικότερα, οι νέες χρεώσεις της ΔΕΗ για το Μάρτιο είναι:

-Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα, 10,827 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

–Από 500 κιλοβατώρες και πάνω, 11,907 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Νυχτερινό τιμολόγιο: 8,037 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο το αντίστοιχο τιμολόγιο ήταν 13,635 λεπτά ανά κιλοβατώρα και μπαίνοντας στονΦεβρουάριο η ΔΕΗ μείωσε την τιμή περίπου σε ποσοστό 8%. Συνεπώς, η μείωση σωρευτικά κατά το πρώτο δίμηνο του έτους υπερβαίνει το 20 %.

Ταυτόχρονα και οι ανακοινώσεις των άλλων παροχών για τα πράσινα πιστοποιούν την τάση μείωσης που υπάρχει. Μάλιστα υπάρχουν και τιμές κοντά στα 8 λεπτά/KWh.

Τα τιμολόγια των εταιρειών

Πιο συγκεκριμένα:

Η PROTERGIA ανακοίνωσε τιμή 10,77 με πάγιο στα 4 ευρώ και τις εκπτώσεις συνέπειας

Η ΗΡΩΝ ανακοίνωσε για τον Μάρτιο τιμή 10,304 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Το Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έδωσε τιμή στα 11,16

Η Ζενιθ έδωσε τιμή 10,467 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η NRG έδωσε τιμή στα 11,50 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η ΕΛΙΝ έδωσε τιμή στα 8,182 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Τον Φεβρουάριο ήταν στα 0,11798 και τον Ιανουάριο στα 0,14038 €/MW.

Η VOLTERRA έδωσε τιμή στα 11,55 με πάγιο στα 4,4 ευρώ

Οι τιμές, ουσιαστικά θα ακολουθήσουν την τάση της χονδρεμπορικής αγοράς. Συγκεκριμένα το κόστος της ενέργειας από τον Δεκέμβριο του 2023 μέχρι και τον Φεβρουάριο 2024 έχει μειωθεί σχεδόν κατά 30%. Με βάση τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) διαμορφώθηκε στα 73,61 ευρώ ανά MWh τον Φεβρουάριο από 93,02 ευρώ που ήταν το Ιανουάριο και 102,20 ευρώ ανά MWh τον Δεκέμβριο του 2023.

Με βάση, δε, παράγοντες της αγοράς, στο κόστος για τους προμηθευτές στη λιανική, καθώς δεν προσμετράται μόνο η τιμή ΤΕΑ, κυμαίνεται περιξ των 100 ευρώ/MWh, κάτι που ουσιαστικά αποτυπώνεται στις τιμές που έδωσαν για το Μάρτιο.

Τα επαγγελματικά τιμολόγια

Σε σχέση με τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για επαγγελματίες οι τιμές, για το Μάρτιο, έπεσαν κατά περίπου ένα με δυο λεπτά και διαμορφώνονται, ως εξής:

Η ΔΕΗ έδωσε τιμή στο Ειδικό – ΦΟΠ στα 12,12 λεπτά ανά κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ, στο Ειδικό Γ21, 12,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα, στο Ειδικό Γ23, 17,32 με πάγιο 5 ευρώ και νυχτερινό στα 9,32 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Στο Ειδικό Αγροτικό η ΔΕΗ με πάγιο 5 ευρώ έδωσε τιμή στα 10,86 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

H ELPEDISON (Επαγγελματικό Γ21) ανακοίνωσε για το Μάρτιο τιμή στα 9,89 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες, μηνιαία κατανάλωση. Η τιμή για μηνιαίες καταναλώσεις άνω των 100 KWh ανέρχεται στα 10,76. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ και προβλέπεται επίσης και δώρο 50 ευρώ για τον πρώτο λογαριασμό για νέες εκπροσωπήσεις. Επίσης, στο Γ22 και στο Γ23 δίνει τιμή στα 10,76 με δώρα 50 ευρώ για νέες συνδέσεις.

Η PROTERGIA στο Protergia Επαγγελματικό 2 Value Special ανακοίνωσε τιμή 11,77 με πάγιο στα 5 ευρώ και την έκπτωση συνέπειας. Στο Ειδικό τιμολόγιο δίνει τιμή στα 13,77 με έκπτωση συνέπειας και πάγιο στα 5 ευρώ. Επίσης η  Protergia προσφέρει το Επαγγελματικό 3 Value Special με τιμή στα 13,77 λεπτά ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας και πάγιο 5 ευρώ. Επίσης, στο ίδιο τιμολόγιο, η χρέωση νυχτερινού μετά την έκπτωση συνέπειας διαμορφώνεται στα 13,276 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η ΗΡΩΝ στο BASIC BUSINESS S ανακοίνωσε για τον Μάρτιο τιμή 12,30 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με έκπτωση συνέπειας και πάγιο 5 ευρώ..

Το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στο Ειδικό ΦΟΠ και στο Ειδικό Επαγγελματικό 2 έδωσε τιμή στα 12,46 με έκπτωση συνέπειας, στο Ειδικό Επαγγελματικό Νυχτερινό 12,46 με πάγιο 5 ευρώ και στο Αγροτικό 12,46 με πάγιο κι αυτό στα 5 ευρώ.

Η ΖΕΝΙΘ έδωσε τιμή 11,467 λεπτά ανά κιλοβατώρα με πάγιο 1 ευρώ.

Η NRG στο Ειδικό (> 25 kVA) με ebill & πάγια εντολή έδωσε τιμή στα 12,90 λεπτά ανά κιλοβατώρα και πάγιο στα 3,5 ευρώ. Επίσης στο Ειδικό  (≤ 25 kVA) δίνει τιμή στα 13,40 με ebill & πάγια εντολή.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ έδωσε τιμή στα 10,48 λεπτά ανά κιλοβατώρα χωρίς πάγιο.

Η VOLTON έδωσε τιμή στα 11,77  λεπτά ανά κιλοβατώρα με μηνιαίο πάγιο 4,90 ευρώ, με έκπτωση συνέπειας.

Η VOLTERRA έδωσε τιμή στα 11,50 λεπτά ανά κιλοβατώρα με πάγιο στα 4,5 ευρώ

Η WE ENERGY έδωσε τιμή στα 11,23 λεπτά ανά κιλοβατώρα με πάγιο στα 5 ευρώ.

Η SOLAR ENERGY έδωσε τιμή στα 10,27 λεπτά ανά κιλοβατώρα με 5 ευρώ πάγιο και έκπτωση συνέπειας.

Οι τιμές, ουσιαστικά ακολουθούν την τάση της χονδρεμπορικής αγοράς. Συγκεκριμένα το κόστος της ενέργειας από τον Δεκέμβριο του 2023 μέχρι και τον Φεβρουάριο 2024  έχει μειωθεί σχεδόν κατά 30%. Με βάση τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) διαμορφώθηκε στα 73,61 ευρώ ανά MWh τον Φεβρουάριο από 93,02 ευρώ που ήταν το Ιανουάριο και 102,20 ευρώ ανά MWh τον Δεκέμβριο του 2023.

Με βάση, δε, παράγοντες της αγοράς, στο κόστος για τους προμηθευτές στη λιανική, καθώς δεν προσμετράται μόνο η τιμή ΤΕΑ, κυμαίνεται περιξ των 100 ευρώ/MWh, κάτι που ουσιαστικά αποτυπώνεται στις τιμές που έδωσαν για το Μάρτιο.

Η δομή των πράσινων τιμολογίων

Υπενθυμίζεται ότι στα πράσινα τιμολόγια εμπεριέχονται και πάγια χρέωση προμήθειας, ύψους έως 5 ευρώ ανά μήνα, καθώς και εκπτώσεις. Επίσης, στο λογαριασμό κατανάλωσης, ο πάροχος αποτυπώνει ενιαία -μετά τον υπολογισμό τυχόν εκπτώσεων- την τελική τιμή προμήθειας σε €/MWh ανά μήνα τιμολόγησης. Η βασική τιμή προμήθειας θα παραμένει σταθερή, κατ’ ελάχιστον για έξι μήνες, ενώ η πάγια χρέωση προμήθειας και οι εκπτώσεις θα μπορούν να τροποποιούνται κάθε μήνα, κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα των παρόχων και ενημέρωσης με τον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που θα ακολουθεί την τροποποίηση.

Σημειώνεται ότι τους τελευταίες μήνες καταγράφεται σταθερά μια τάση αποκλιμάκωσης στην χονδρεμπορική αγορά, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει τα δυναμικά τιμολόγια, δηλαδή τα κίτρινα και τα πορτοκαλί. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι παράγοντες της αγοράς που βλέπουν να υπάρχει άνοδος πωλήσεων των παρόχων σε αυτά τα τιμολόγια και ειδικά στα κίτρινα, μια και εμπεδώνεται μια γενικά τάση αποκλιμάκωσης των χονδρεμπορικών τιμών.

Να σημειωθεί ότι το Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριοη ΤΕΑ ήταν χαμηλότερη κατά 20,86%. Σημειώνεται οπτι οι χρεώσεις μετά και τις εκπτώσεις που εφαρμόζουν ορισμένες εταιρείες (με προϋπόθεση τη συνέπεια στην πληρωμή ή και την εξόφληση του λογαριασμού με πάγια εντολή) διαμορφώθηκαν τον Φεβρουάριο ως εξής:

· ELPEDISON 11 λεπτά ανά κιλοβατώρα

· ΕΛΙΝ 11,798 λεπτά ανά κιλοβατώρα

· NRG 12,453 λεπτά ανά κιλοβατώρα

· Volton 12 λεπτά ανά κιλοβατώρα

· ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 12,688 λεπτά ανά κιλοβατώρα

· ΔΕΗ 12,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα (10,32 λεπτά το νυχτερινό) και 13,76 για κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες το μήνα

· Volterra 13,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα

· Ήρων 13,924 λεπτά ανά κιλοβατώρα

· Solar Energy 13,975 λεπτά ανά κιλοβατώρα

· Protergia 14 λεπτά ανά κιλοβατώρα

· Ζενίθ 14,468 λεπτά ανά κιλοβατώρα

· We Energy 14,55 λεπτά ανά κιλοβατώρα

· Elpedison 14,65 λεπτά ανά κιλοβατώρα

· OTE Estate 17,82 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Το μήνυμα Σκυλακάκη

«Οι τιμές αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα σταθεροποιηθούν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Θα έλεγα σε επίπεδα προ της κρίσης. Αυτό το μήνα, τουλάχιστον τον επόμενο, θα είμαστε σε επίπεδα προ της κρίσης», ανέφερε πάντως μιλώντας πριν λίγα 24ωρα στην ΕΡΤNews και την εκπομπή «PRIME» με τον Ηλία Σιακαντάρη, ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ερωτηθείς για το ποια είναι η εκτίμησή του για την πορεία των τιμών στην ενέργεια.

Ως προς το αν οι τιμές φυσικού αερίου υποχωρούν, ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών εντείνεται προς όφελος του καταναλωτή, επισήμανε:

«Παρατηρώ ότι έχει ενταθεί ο ανταγωνισμός. Οι τιμές πέφτουν γιατί μεταφέρεται η πτώση των τιμών και η ένταση του ανταγωνισμού στα τιμολόγια του καταναλωτή. Θα το δούμε αυτό τον Μάρτιο.

Ένα μόνο με παραξενεύει -αλλά και με δικαιώνει με κάποιο τρόπο- είναι ότι έχουν ξεχυθεί οι πάροχοι να κάνουν διαφημίσεις λέγοντας όλοι ότι είναι πάρα πολύ φθηνοί, αλλά κανένας δεν λέει τις τιμές (…)

Δικαίωση για το “πράσινο” τιμολόγιο

Αποδεικνύεται ότι το να φτιάξουμε το πράσινο τιμολόγιο που ξέρει ο καταναλωτής ήταν κατά τη γνώμη μου μια πάρα πολύ σωστή κίνηση για να μπορέσουμε να έχουμε γνώση του καταναλωτή. Η γνώση είναι δύναμη και οδηγεί σε ανταγωνισμό και καλύτερες τιμές (…)» ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης.

πηγή news247.gr