Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε χθες Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο που διεξήχθη σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο καταδεικνύει ότι οι πολίτες της ΕΕ βλέπουν θετικά την οικονομική κατάσταση και την ποιότητα ζωής στην περιφέρειά τους.

Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους (82 %) δηλώνουν ότι η ποιότητα ζωής στην περιφέρειά τους είναι καλή. Ταυτόχρονα, 65 των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας της περιφέρειάς τους είναι καλή.

Οι Ευρωπαίοι τείνουν να πιστεύουν ότι τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η περιφέρειά τους είναι το κόστος ζωής (31 %), η οικονομική κατάσταση και η ανεργία (26 %), καθώς και η υγεία (26 %). Ακολουθούν η στέγαση (20 %), το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή (19 %) και το εκπαιδευτικό σύστημα (18 %).

Ταυτόχρονα, προσδιορίζουν την οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την απασχόληση (29 %) ως μία από τις σημαντικότερες διαστάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, ακολουθούμενη από την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον (24 %), την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό (24 %), τη δημοκρατία, τις αξίες και τα δικαιώματα και το κράτος δικαίου (21 %), την υγεία (21 %), την ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ (20 %) και τη μετανάστευση (19 %).

Η εμπιστοσύνη στις περιφερειακές και τοπικές αρχές παραμένει υψηλή, όπως και η εμπιστοσύνη στην ΕΕ. 58 % των ερωτηθέντων τείνουν να εμπιστεύονται τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και 38 % τείνουν να μην τις εμπιστεύονται. Τα ίδια ποσοστά παρατηρούνται όσον αφορά την εμπιστοσύνη στην ΕΕ.

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων εξακολουθεί να επιδεικνύει αισιοδοξία. 66 % από αυτούς είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της περιφέρειάς τους, ενώ 32 % είναι απαισιόδοξοι. Ταυτόχρονα, 55 % είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της ΕΕ, ενώ 42 % είναι απαισιόδοξοι.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων (47 %) εξακολουθεί να έχει θετική εικόνα για την ΕΕ, ενώ το 21 % έχει αρνητική εικόνα και το 30 % έχει ουδέτερη εικόνα.