Την 1η Απριλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα του Youth Pass έτσι, ώστε οι νέοι 18 και 19 ετών, να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την οικονομική ενίσχυση. Αυτή είναι ύψους 150 ευρώ και αφορά περίπου 200.000 νέους, χωρίς περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια. Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr και οι πληρωμές, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, θα γίνουν μέχρι την 31η Μαΐου.

Το ποσό είναι στα 150 ευρώ και αφορά νέους και νέες 18 και 19 ετών. Το Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι νέοι θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Πρόκειται για μια δράση, η οποία πραγματοποιείται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το υπουργείο Εσωτερικών. Το Youth Pass υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 µε τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.