Ο εθελοντισμός στον Δήμο Πολυγύρου ανθεί, καθώς ο αριθμός των πολιτών που εκφράζουν την επιθυμία να συμμετέχουν στα κοινά, διαρκώς αυξάνεται. Στο πλαίσιο της έντονης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο Δήμος αποφάσισε να δημιουργήσει μητρώο εθελοντών, εγκρίνοντας τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του, με σκοπό την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων για την κοινή ωφέλεια.

“Οι πολίτες του Δήμου Πολυγύρου σέβονται και αγαπούν τον τόπο τους κι αυτό το αποδεικνύουν με κάθε ευκαιρία που τους δίνεται να συμμετέχουν στα κοινά, προσφέροντας τη βοήθειά τους. Για το λόγο αυτό οφείλουμε να οργανώσουμε το κομμάτι των εθελοντών και να λειτουργήσουμε ομαδικά, κάνοντας το καλύτερο δυνατό για τον Δήμο μας”, τονίζει ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ.

Οι πολίτες που επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο εθελοντών, αφού ενημερωθούν για τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του μητρώου εθελοντών, μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν στο kd4@polygyros.gr.