Προγράμματα υγείας που περιλαμβάνουν τακτικές εξετάσεις και ελέγχους του προσωπικού, για την πρόληψη και την ανίχνευση πιθανών προβλημάτων υγείας εντάσσονται στις δράσεις της εταιρείας ARI Foods. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες έχουν στόχο την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα υγείας και τυγχάνουν ευρείας αποδοχής από τους εργαζόμενους.

Τους τελευταίους δυο μήνες η εταιρεία πραγματοποίησε τρεις προληπτικούς αιματολογικούς ελέγχους, σε συνεργασία με το Διαγνωστικό Κέντρο Πλάτων Διάγνωσις. Στην παραπάνω δράση συμμετείχαν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι.

Επιπλέον, σε ετήσια βάση, πριν από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, πραγματοποιούνται καρδιολογικές εξετάσεις σε όλους τους εργαζόμενους των καλλιεργειών, μια πρακτική που υιοθετήθηκε από το 2022 καθώς κρίθηκε αναγκαία λόγω της φύσης της εργασίας, που συχνά απαιτεί μακρές ώρες εργασίας σε εξωτερικό χώρο με έκθεση στις διάφορες καιρικές συνθήκες.

«Η εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων μας είναι προτεραιότητά μας και για αυτόν τον λόγο πραγματοποιούμε τακτικές ιατρικές εξετάσεις προληπτικού χαρακτήρα», είναι ακριβώς η φιλοσοφία της ARI Foods.

Τέλος, το 2023, κατά το διάστημα του Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου, η εταιρεία πραγματοποίησε σε συνεργασία με το Διαγνωστικό Κέντρο Πλάτων Διάγνωσις, τέσσερις προληπτικούς ελέγχους για τον καρκίνο του μαστού. Η συμμετοχή ήταν ενθαρρυντική, με περισσότερες από 90 εργαζόμενες άνω των 35 ετών να αποτελούν μέρος της παραπάνω δράσης.

Η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας είναι πρωταρχικής σημασίας για την ευημερία και την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. Στην ARI Foods, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς τους τομείς μέσω πολιτικών και πρακτικών που εστιάζουν στην πρόληψη των ατυχημάτων και των ασθενειών.

Η πρόληψη των ατυχημάτων ξεκινάει από την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων. Καθορίζονται πρότυπα ασφάλειας και παρέχεται η κατάλληλη καθοδήγηση για να διασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος γνωρίζει και εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας.

Μέσω αυτών των προσπαθειών, η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία ενός υγιέστερου και ασφαλέστερου περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους εργαζομένους της.