Διακόπτεται η υδροδότηση έως και τις 12.30 στα Νέα Φλογητά, λόγω βλάβης, σύμφωνα με  την υπηρεσία ύδρευσης του δήμου Νέας Προποντίδας.