Στο Ειρηνοδικείο Αρναίας κατά την τελευταία δεκαετία (2014-2023) εκδόθηκαν συνολικά Χίλιες εκατό δώδεκα (1.112) Αποφάσεις, με μέσο όρο εκατό έντεκα (111) ανά έτος, δημοσιεύθηκαν Χίλιες τετρακόσιες είκοσι επτά (1.427) διαθήκες, με μέσο όρο εκατό σαράντα δύο (142) ανά έτος, εκδόθηκαν Δεκαέξι Χιλιάδες εκατό ενενήντα (16.190) πιστοποιητικά, με μέσο όρο Χίλια εξακόσια δέκα εννιά (1.619) ανά έτος και καταχωρήθηκαν εννιακόσιες τέσσερις (904) Δηλώσεις αποποίησης κληρονομιάς, με μέσο όρο ενενήντα (90) ανά έτος.

Τις άμεσες αντιδράσεις του δήμου Αριστοτέλη έχει προκαλέσει η επικείμενη κατάργηση του Ειρηνοδικείου Αρναίας, στο πλαίσιο απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που επίσης αφορά και το Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας. Ο δήμαρχος Στέλιος Βαλιάνος με επιστολή του προς το Υπουργείο ζητάει τη διατήρηση του Ειρηνοδικείου Αρναίας ως Περιφερειακό Πρωτοδικείο. 

Σημειώνεται ότι το λειτουργικό κόστος του Ειρηνοδικείου είναι 7.000 ευρώ ανά έτος πλην του κόστους μισθοδοσίας, αφού πρόκειται για κτίσμα ιδιοκτησίας του Υπουργείου

Η επιστολή του δημάρχου Αριστοτέλη αναφέρει αναλυτικά:

“ΘΕΜΑ: Διατήρηση του Ειρηνοδικείου Αρναίας ως Περιφερειακού Πρωτοδικείου.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με γνώμονα το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο προβλέπει επανασχεδιασμό του Δικαστικού Χάρτη της χώρας, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δικαστηρίων και την επιτάχυνση των διαδικασιών, εισηγούμαστε την διατήρηση του Ειρηνοδικείου Αρναίας Δήμου Αριστοτέλη ως Περιφερειακό Πρωτοδικείο.
Ο Δήμος Αριστοτέλη είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος του Νομού Χαλκιδικής με έκταση 747 τ.χλμ και ο ένατος μεγαλύτερος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ανάμεσα στους τριάντα οχτώ Δήμους. Διαθέτει μόνιμο πληθυσμό δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) κατοίκων και δεκαέξι (16) κοινότητες, με δύσκολο οδικό δίκτυο, γεωγραφική πολυμορφία και έντονο ορεινό ανάγλυφο, καθιστώντας δύσκολη την μετάβαση ακόμα και εντός ορίων του Δήμου Αριστοτέλη.
Το Ειρηνοδικείο Αρναίας ιδρύθηκε το έτος 1914 και λειτουργεί μέχρι σήμερα συνεχώς, πλην των ετών της γερμανικής κατοχής, με αρμοδιότητα την Περιφέρεια του Δήμου Αριστοτέλη, το Άγιο Όρος και τα χωριά Μαραθούσα και Πλατανοχώρι. Πρόκειται για κτίριο παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής, ιδιοκτησίας του ΤΑ.Χ.ΔΙΧ κατασκευής 1993 και συνολικού εμβαδού 582 τ.μ, το οποίο αναπτύσσεται σε Ισόγειο, 1ο όροφο και υπόγειο αποθηκευτικό χώρο.
Στελεχώνεται από δύο (2) θέσεις Ειρηνοδικών, τρεις (3) θέσεις Γραμματέων Δικαστηρίων και μία (1) θέση Επιμελητή Δικαστηρίων, οι οποίες είναι διαρκώς καλυμμένες την τελευταία 10ετία. Κατά την τελευταία δεκαετία (2014-2023) εκδόθηκαν συνολικά Χίλιες εκατό δώδεκα (1.112) Αποφάσεις, με μέσο όρο εκατό έντεκα (111) ανά έτος, δημοσιεύθηκαν Χίλιες τετρακόσιες είκοσι επτά (1.427) διαθήκες, με μέσο όρο εκατό σαράντα δύο (142) ανά έτος, εκδόθηκαν Δεκαέξι Χιλιάδες εκατό ενενήντα (16.190) πιστοποιητικά, με μέσο όρο Χίλια εξακόσια δέκα εννιά (1.619) ανά έτος και καταχωρήθηκαν εννιακόσιες τέσσερις (904) Δηλώσεις αποποίησης κληρονομιάς, με μέσο όρο ενενήντα (90) ανά έτος.
Το λειτουργικό κόστος του Ειρηνοδικείου είναι επτά χιλιάδες ευρώ (7.000) ανά έτος πλην του κόστους Μισθοδοσίας. Απέχει τριάντα πέντε (35) χιλιόμετρα από τον Πολύγυρο, χωρίς απευθείας συγκοινωνία με ΚΤΕΛ, στον ορεινό όγκο με δύσκολη διαδρομή ειδικά τους χειμερινούς μήνες, λόγω του υψομέτρου στα εξακόσια (600) μέτρα, ενώ εξυπηρετεί και χωριά που απέχουν άνω των εξήντα πέντε (65) χιλιομέτρων από τον Πολύγυρο (Ολυμπιάδα, Ουρανούπολη).
Εισηγούμαστε την δημιουργία Περιφερειακού Πρωτοδικείου στην Αρναία Χαλκιδικής, όχι μεταβατικού, ώστε να είναι εφικτή η εκδίκαση σημαντικά περισσότερων υποθέσεων από ότι είναι εφικτό εώς σήμερα, εξυπηρετώντας τους πολίτες του Δήμου και τους Νομικούς, με ταυτόχρονη τόνωση της Τοπικής οικονομίας.
Με την προτεινόμενη ενέργεια:
– Διασφαλίζεται η υπηρεσιακή ευρυθμία της Δικαιοσύνης,
– Διασφαλίζεται ένα μεταβατικό στάδιο ομαλής μετάβασης στην εκδίκαση των λοιπών
υποθέσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου από τους Πρωτοδίκες – Προέδρους Πρωτοδικών
(πρώην Ειρηνοδίκες) των Περιφερειακών Πρωτοδικείων,
– Αποτρέπεται η καθημερινή μετάβαση Δικαστικών Λειτουργών για την εκτέλεση υπηρεσιών στο Πολύγυρο Χαλκιδικής, η οποία συνεπάγεται και τη μεταφορά όλων των οργανικών θέσεων στο κεντρικό Πρωτοδικείο
– Αποφεύγεται η δημιουργία σοβαρού χωροταξικού προβλήματος, που αναμφίβολα θα προκύψει από την μεταφορά όλων των Οργανικών θέσεων στο κεντρικό Πρωτοδικείο, λόγω της ανεπάρκειας χώρου των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών.
– Διευκολύνεται η μετάβαση των πολιτών και νομικών από και προς το Περιφερειακό
Πρωτοδικείο.
– Δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες τόνωσης της τοπικής οικονομίας.
– Συνεχίζει να αξιοποιείται ένα κτίριο παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής, ιδιοκτησίας του ΤΑ.Χ.ΔΙΧ εμβαδού 582 τ.μ, με ένα πολύ εφικτό κόστος λειτουργίας [μόλις επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ/ετησίως] για το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο σε άλλη περίπτωση θα απαξιωθεί και θα απωλέσει την χρησιμότητα του.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Αριστοτέλη προτίθεται να καλύψει πλήρως το λειτουργικό
κόστος του Περιφερειακού Πρωτοδικείου, με σχετική εισήγηση και Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας”.

Να σημειωθεί ότι της Αρναίας και της Κασσάνδρας είναι τα επόμενα δύο ειρηνοδικεία που οδεύουν προς κατάργηση μετά την ίδια απόφαση που αφορούσε τη Συκιά και την Ιερισσό του 2012.