Κηρυγμένος σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο δήμος Νέας Προποντίδας μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Παπαγεωργίου Βασίλειου.

Συγκεκριμένα:
Σε περίπτωση συντελεσθείσας φυσικής ή/και τεχνολογικής καταστροφής, εφόσον απαιτείται κινητοποίηση δυναμικού και μέσων επιπλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες ή η
λήψη έκτακτων μέτρων αποκατάστασης ορισμένης χρονικής διάρκειας, εκδίδεται απόφαση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας βάσει της οποίας μπορούν να δρομολογηθούν δράσεις
και έργα πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, όπως:
• Δράσεις άμεσης παροχής βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων (π.χ. προσωρινή φιλοξενία πληγέντων που η κατοικία τους έχει καταστραφεί, παροχή πόσιμου νερού και τροφής κ.λ.π.)
• Άμεσες κατεπείγουσες τεχνικές εργασίες (σωστικές εργασίες) που δεν απαιτούν μελέτη ή υπηρεσίες που πρέπει να υλοποιηθούν αμέσως μετά από μια φυσική ή/ και τεχνολογική καταστροφή (π.χ απομάκρυνση φερτών υλών, άρση καταπτώσεων και εμποδίων στο οδικό δίκτυο, κ.ο.κ.)
• Λειτουργική αποκατάσταση υποδομών (π.χ. αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου, αντιπλημμυρικά έργα κ.λ.π.) και άμεση δρομολόγηση δράσεων και έργων αποκατάστασης και
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος
• Λήψη έκτακτων μέτρων αποκατάστασης ρύπανσης του περιβάλλοντος και έκθεσης πληθυσμού σε ρυπογόνους παράγοντες.