Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που αποτυπώνονται στο γράφημα, η χώρα μας έχει το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων στην ΕΕ που δουλεύει 49 ή περισσότερες ώρες την εβδομάδα.

Το ίδιο ποσοστό ήταν μεγαλύτερο το 2022 και ακόμη πιο μεγάλο το 2021. Οι χώρες που ακολουθούν την Ελλάδα είναι η Κύπρος, η Γαλλία και η Ιταλία. Στη Βουλγαρία αντιθέτως, οι εργαζόμενοι φαίνονται να μην δουλεύουν πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα.