Η Greek Insurance Leaders συγχαίρει τον Co-Founder της εταιρίας Θωμά
Παπαθανασίου, καθώς ανακοινώθηκε ως ένας από τους 50 νικητές
παγκοσμίως του βραβείου High Flyers 50 Global Icon Awards 2024 από τον
οργανισμό High Flyers 50 που εδρεύει στη Βομβάη της Ινδίας.
Αυτό το έγκριτο βραβείο αναγνωρίζει το εξαιρετικό επίτευγμα του Θωμά
Παπαθανασίου στην ασφαλιστική καινοτομία και ηγεσία. Η αφοσίωση και η
διορατικότητά του, έχουν ηγηθεί της Greek Insurance Leaders, στην ανάπτυξη
πρωτοποριακών λύσεων ασφάλισης που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών στην
Ελλάδα.
Σύμφωνα με το θεσμό High Flyers 50, ο Θωμάς Παπαθανασίου, έχει επηρεάσει
σημαντικά την ασφαλιστική βιομηχανία, καθώς η καινοτομία που έχει δημιουργήσει
στη διάθεση των ασφαλιστικών προϊόντων, έχει αυξήσει την παραγωγικότητα κατά
350%, μειώνοντας το χρόνο ασφάλισης στο 1/8.

Θυμίζουμε ότι ο Θ. Παπαθανασίου κατάγεται από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής και ήδη μετρά σημαντικές διακρίσεις στον επαγγελματικό τομέα. Δραστηριοποιείται πολιτικά, και κοινωνικά τα τελευταία 15 χρόνια, παρουσιάζοντας αδιάλειπτη ενασχόληση με τα κοινά.

Το High Flyers 50 Global Icon Awards τιμά εξαιρετικούς ηγέτες σε διάφορους
κλάδους, αναγνωρίζοντας την αριστεία και την καινοτομία τους. Η επιλογή του Θωμά
Παπαθανασίου, αποτελεί μαρτυρία της αφοσίωσής του στην πρόοδο της ασφαλιστικής
βιομηχανίας και στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου καθώς και αξία στις ανάγκες
των πελατών της Greek Insurance Leaders. Η τελετή απονομής του βραβείου, θα πραγματοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 2024 στη Βομβάη της Ινδίας.

Σχετικά με την Greek Insurance Leaders

Η Greek Insurance Leaders είναι μια κορυφαία εταιρεία ασφαλιστικής
διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών λύσεων
για ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Η Διοίκηση και τα μέλη της, έχοντας πολυετή εμπειρία στην Ασφαλιστική Αγορά,
δεσμεύονται για την ενδελεχή ενημέρωση και την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών,
καλύπτοντας ανάγκες και δίνοντας λύσεις, τόσο σε ιδιώτες, όσο και σε επιχειρηματίες,
με αμείωτο ενδιαφέρον και ζήλο, αξιοποιώντας την καινοτομία και την τεχνολογία για
να καλύψει τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες τους.
Τα High Flyers 50 Global Icon Awards αποτελούν μια πολύτιμη αναγνώριση,
αποτέλεσμα μιας λεπτομερούς και ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής. Τα HF
50 Global Icon Awards απαιτούν συχνά εκτεταμένες πληροφορίες σχετικά με τα
επιτεύγματα, τις συνεισφορές και την τήρηση συγκεκριμένων κριτηρίων από τους
υποψηφίους. Η αποκλειστικότητα του βραβείου, ανοιχτού μόνο σε υποψηφίους που
πληρούν αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας, υποδηλώνει εστίαση στην αναγνώριση
εξαιρετικών επιτευγμάτων και συνεισφορών στον τομέα των επιχειρήσεων και του
επαγγέλματος.
Αφού ληφθούν χιλιάδες υποψηφιότητες, ξεκινά μια πολλαπλών σταδίων
διαδικασία αξιολόγησης και γύροι επιλογής, υποδεικνύοντας μια σχολαστική
προσέγγιση που διασφαλίζει ότι μόνο οι πιο άξιοι υποψήφιοι λαμβάνουν την
αναγνώριση. Η εσωτερική κριτική επιτροπή, διενεργεί διεξοδική ανασκόπηση των
προφίλ που υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι με τις υψηλότερες βαθμολογίες
αναγνωρίζονται ως φιναλίστ. Η κριτική επιτροπή, λαμβάνει την τελική απόφαση για
τους νικητές. Αυτή η αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης βοηθά στη διατήρηση του
κύρους του βραβείου και διασφαλίζει ότι οι νικητές ξεχωρίζουν πραγματικά στις
αντίστοιχες κατηγορίες τους.