Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μουσείο της Ακρόπολης νομοθετικές παρεμβάσεις για την εξίσωση των 200.000 τρίτεκνων οικογενειών µε τις πολύτεκνες, ώστε να απολαμβάνουν όλα τα «προνόμια» που σήμερα έχουν οι οικογένειες µε 4 παιδιά και άνω αλλά και τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για το δημογραφικό πρόβλημα.

Τα µέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός αποσκοπούν στη δημιουργία πλέγματος κινήτρων που θα ενθαρρύνει τις οικογένειες να γεννήσουν περισσότερα παιδιά αλλά και να δοθεί μεσοπρόθεσμα απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα µας.

Οι αλλαγές
Οι αλλαγές που σχεδιάζονται σύμφωνα με την εφημερίδα “Απογευματινή” αφορούν μεταξύ άλλων:

2. Την παραμονή στην ιδιότητα της πολύτεκνης οικογένειας ακόμα και σε όσες εξ αυτών τα τέκνα ολοκληρώνουν τις σπουδές τους:

Υπό το σημερινό καθεστώς οι οικογένειες αυτές βγαίνουν από τη λίστα των δικαιωμάτων. Έτσι, οι 200.000 τρίτεκνες σήμερα οικογένειες θα µπουν στα «προνόμια» που απολαμβάνουν οι οικογένειες µε περισσότερα µέλη, και περιλαμβάνουν µμεταξύ άλλων:

Αυξημένη µοριοδότηση σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις, τις µετεγγραφές φοιτητών και τους διορισμούς στο ∆δημόσιο.
Μειωμένο τεκμήριο κατά 50% για τους πολύτεκνους ελεύθερους επαγγελματίες.
Μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος.
Αυτοκίνητο µε έκπτωση στο τέλος ταξινόμησης κατά την αγορά.
Απαλλαγή από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης για τα 6θέσια ΙΧ.
Άδειες ταξί.
Εκπτώσεις στα Δημοτικά τέλη.
Οικονομική ενίσχυση από τους δήμους κατά τη γέννηση 3ου και 4ου παιδιού.
Προστασία της µμητρότητας από απόλυση.
Μειωμένα δικαστικά έξοδα.
Μειωμένα εισιτήρια σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και πλοία.
Μειωμένο εισιτήριο σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, ελεύθερες εισόδους σε µμουσεία, θέατρα, κατά περίπτωση.
Εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές µε ειδική µοριοδότηση.
Τι άλλο εντάσσεται στους βασικούς πυλώνες
Στους βασικούς πυλώνες εντάσσονται και:

Η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση για την επέκταση των επιδομάτων των πολύτεκνων αγροτισσών και ελεύθερων επαγγελματιών, µε όσες έχουν 1-2 παιδιά.
Η ενίσχυση γεννήσεων – στήριξη οικογένειας: Η άρση των αντικειμενικών (οικονομικών, πρακτικών και ψυχολογικών) εμποδίων που αποτρέπουν άνδρες και γυναίκες από το να δημιουργήσουν οικογένεια ή/ και να πετύχουν τον επιθυμητό αριθμό παιδιών.
Η ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των απασχολουμένων, ώστε να µμετριαστούν οι δημοσιονομικές και οικονομικές επιπτώσεις της µμείωσης του παραγωγικού πληθυσμού της χώρας. Ταυτόχρονα στο Εθνικό Σχέδιο δράσης για το ∆ηµογραφικό θα προβλέπονται µέτρα, σε συνεργασία µε το υπουργείο Εργασίας, για την ενίσχυση της απασχόλησης νέων κάτω των 30 ετών, της απασχόλησης γυναικών και της ενθάρρυνσης της απασχόλησης άνω των 55 ετών. Επίσης προωθούνται:
Η ένταξη σε πρόγραµµα στήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας 200 ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.
∆ιευρυµένο πρόγραµµα λειτουργικών ανακαινίσεων σπιτιών και εργασιακών χώρων ατόμων µε αναπηρία, προκειμένου να ενισχυθεί η προσβασιµότητα και να επιτευχθεί η µέγιστη αυτονοµία τους.
Στη φάση ολοκλήρωσης είναι το πρόγραµµα της πρώιμης παρέμβασης. ∆ηλαδή η δυνατότητα εντοπισμού προβλημάτων ανάπτυξης του παιδιού ήδη από την ηλικία 0-3 ετών, πριν καν πάει στον βρεφονηπιακό σταθμό.