Μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ αναδείχθηκε ο Δήμαρχος Σιθωνίας Ιωάννης Μαλλίνης, ύστερα από τον ορισμό του από τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Λάζαρου Κυρίζογλου και των μελών αυτής.

Σε ανάρτηση του στο FB ο κ. Μαλλίνης έγραψε σχετικά:

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, για την ιδιαίτερη τιμή που μου έκαναν να με ορίσουν ως μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης  της ΚΕΔΕ. Μέσα από αυτή τη θέση και τόσο με τα μέλη της Επιτροπής όσο και με τον Πρόεδρο κ. Καμπουράκης (Πρ.Δημαρχος Ρόδου ), θα προωθήσουμε όλα εκείνα τα ζητήματα που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη, αναδεικνύοντας τη σημασία και τη βούληση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να συμβάλλει ουσιαστικά και ενεργά σε μία σύγχρονη τουριστική πολιτική, που από τη μία θα ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα και από την άλλη θα διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.