Ο δήμος Σιθωνίας γνωστοποίησε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα (75) ατόμων για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του δήμου Σιθωνίας που εδρεύει στη Νικήτη Χαλκιδικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την 25/5/2024 έως και την 03/06/2024, στην Γραμματεία του Δημαρχείου είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Θέσεις και Διάρκεια σύμβασης:

ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου

Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας 11 ατόμων /5 μήνες

ΔΕ Χειριστής Φορτωτή

Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας 1 άτομο /8 μήνες

ΔΕ Χειριστής Φορτωτή Εκσκαφέα

Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας 1 άτομο /8 μήνες

ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι

Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας 1 άτομο/5 μήνες

ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί

Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας 1 άτομο /5 μήνες

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων – Συνοδοί Απορριμματοφόρου

Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας : 33 άτομα /4 μήνες

ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου

Δημοτική Ενότητα Τορώνης 5 ατόμων /5 μήνες

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ/ΔΕ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

Δημοτική Ενότητα Τορώνης 1 άτομο /8 μήνες

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)

Δημοτική Ενότητα Τορώνης 1 άτομο /8 μήνες

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Δημοτική Ενότητα Τορώνης 1 άτομο/ 5 μήνες

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Δημοτική Ενότητα Τορώνης 19 άτομα /4 μήνες