Εργασίες πραγματοποιούνται στο πρώην Νηπιαγωγείο Νέας Τενέδου όπου στεγάζεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Τενέδου.

Συγκεκριμένα, στο εσωτερικό και εξωτερικό του κτιρίου πραγματοποιούνται Επιχρίσματα και Ελαιοχρωματισμοί.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται από προσωπικό του δήμου Νέας Προποντίδας, οι οποίοι απασχολούνται μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος της ΔΥΠΑ «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων Ηλικίας 55-67 Ετών».