Το τζόκερ είναι ο “πρωταγωνιστής” στον χώρο του betting/ gambling, όπως προκύπτει από τη νέα Πανελλαδική Έρευνα της FocusBari σχετικά με τις συνήθειες των Ελλήνων για τα στοιχήματα / λαχεία / τυχερά παιχνίδια, που δημοσιοποιείται σε δύο μέρη.

Οι τρεις στους τέσσερις Έλληνες έχουν «παίξει» τουλάχιστον μια φορά τους τελευταίους 12 μήνες, είτε αυτό είναι αθλητικό στοίχημα, λαχείο ή άλλο παιχνίδι, είτε online, είτε δια ζώσης. Οι άντρες έχουν παίξει σε ποσοστό 81% ενώ μόλις 19% δεν έχει παίξει ενώ στις γυναίκες το ποσοστό είμαι μικρότερο δηλαδή έχει παίξει το 74% ενώ το 26% δεν έχει παίξει. Διαφοροποιήσεις υπάρχουνε και στις ηλικίες με το μεγαλύτερο ποσοστό να φτάνει το 83% στις ηλικίες 35 έως 44 και μόλις το 17% να μην έχει παίξει.

Πρωτοπόρος αναδεικνύεται η Αττική με 78% συμμετοχή στα παίγνια, ακολουθεί ηυπόλοιπη Ελλάδα με 77% και τέλος η Θεσσαλονίκη με 75%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση της έρευνας:

Οι τρεις στους τέσσερις Έλληνες έχουν «παίξει» τουλάχιστον μια φορά τους τελευταίους 12 μήνες, είτε αυτό είναι αθλητικό στοίχημα, λαχείο ή άλλο παιχνίδι, είτε online, είτε δια ζώσης.
-Κατά δήλωση, το 33% των Ελλήνων στοιχηματίζουν / παίζουν τουλάχιστον ένα «παιχνίδι» οποιασδήποτε μορφής τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα έως και κάθε μέρα!
-Οι συχνοί «παίκτες» είναι περισσότερο άντρες απ’ ότι γυναίκες, και ο ένας στους δύο συχνούς βρίσκεται στις ηλικίες άνω των 55 χρόνων.
-Ο «μεγάλος αρχηγός» στον χώρο του betting / gambling είναι το τζόκερ, με πάνω από έναν στους δύο Έλληνες να δηλώνουν ότι έχουν παίξει τζόκερ έστω και μόνο μια φορά μέσα στους τελευταίους 12 μήνες.
-Ένας στους πέντε Έλληνες δηλώνουν ότι θα έπρεπε να στοιχηματίζουν / παίζουν λιγότερο, αλλά μια αντίστοιχη αναλογία θεωρεί ότι θα έπαιζε περισσότερο αν ήταν πιο εύκολο.
-Σχεδόν δύο στους τρεις Έλληνες όμως, πιστεύουν ότι το Κράτος θα έπρεπε να κάνει περισσότερα πράγματα για την προστασία των παικτών.