Χιλιάδες υποθέσεις επιστροφών φόρου και χορήγησης φορολογικής ενημερότητας «ανοίγουν» στην ΑΑΔΕ, μετά το σκάνδαλο στη ΔΟΥ Χαλκίδας. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής έδωσε ήδη εντολή για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων, δειγματοληπτικά, τόσο σε Εφορίες, από όλη την Ελλάδα σε πρώτη φάση, όσο και στο κεντρικό σύστημα μέσω του οποίου γίνονται επιστροφές και συμψηφισμοί φόρων.

Από «κόσκινο» θα περάσουν μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος που πραγματοποιήθηκαν από τις ΔΟΥ προκειμένου να εντοπιστούν παρατυπίες στη διαδικασία επιστροφής των φόρων αλλά και τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας σε φορολογούμενους οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. με αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές).

Η ΑΑΔΕ αναμένεται να επανελέγξει και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος με αρμόδια στελέχη να αναφέρουν ότι μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος επιστροφών φόρων, με χρήση διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου για τις αιτήσεις περιορίζεται δραστικά η ανθρώπινη παρέμβαση που μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα διαφθοράς.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2024 προβλέπει τη διενέργεια 4.000 ελέγχων στις επιστροφές φόρου. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα μετά την υπόθεση της ΔΟΥ Χαλκίδας.

Επιστροφές φόρων
Μέχρι το τέλος του 2024, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να επιστρέψει φόρους ύψους 6,588 δισ. ευρώ σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ανεβάζοντας ταχύτητα στη διεκπεραίωση των αιτημάτων επιστροφών ΦΠΑ και δρομολογώντας την άμεση επιστροφή φόρων σε ποσοστό άνω του 95% για όλες τις φορολογίες. Ειδικότερα για τον ΦΠΑ, όπως προβλέπει το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ, στόχος είναι η διεκπεραίωση των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ εντός 90 ημερών σε ποσοστό τουλάχιστον 95%, η αξιολόγηση αιτημάτων επιστροφών ΦΠΑ αυτοματοποιημένα σε περιοδική βάση και η αξιοποίηση Χρυσής Λίστας δικαιούχων για την επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠA.

Οι έλεγχοι
Πριν την επιστροφή του φόρου εισοδήματος, η ΑΑΔΕ ελέγχει αρχικά εάν οι δικαιούχοι έχουν οφειλές στην εφορία ή στον ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές γίνεται η ανάλογη παρακράτηση στο σύνολο ή σε μέρος του ποσού της επιστροφής. Παράλληλα γίνονται και έλεγχοι εάν υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές, από τρέχουσες υποχρεώσεις. Όσον αφορά στις επιστροφές ΦΠΑ, οι πρώτοι που λαμβάνουν τα ποσά που δικαιούνται είναι οι συνεπείς επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Για τον σκοπό αυτό η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί τη «χρυσή λίστα» στην οποία εντάσσονται με βάση κριτήρια και προϋποθέσεις επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν και δεν είχαν φορολογικά παραπτώματα και δεν υπάρχουν ενδείξεις για συμμετοχές σε απάτες.