Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ξεκινά το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής
και Οικογένειας σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ για την έμφυλη βία και την παρενόχληση.
Ενημερωτικές πινακίδες αναρτώνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς οι οποίες ενημερώνουν
το κοινό για την έμφυλη βία και την παρενόχληση στις οποίες αναφέρεται η τηλεφωνική
γραμμή 15900 όπου μπορούν να απευθύνονται τα θύματα.
Σημειώνεται ότι ειδικά για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας υπάρχουν ειδικά γραφεία
αντιμετώπισης στις Αστυνομικές διευθύνσεις, τα οποία θα φτάσουν τα 63 στο τέλος του
μήνα, έχει τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή Panic Button η οποία έχει επεκταθεί σε όλη την
Ελλάδα, ενώ ειδικά Συμβουλευτικά Κέντρα παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και
νομικής υποστήριξης.