Μια νέα μονάδα σκυροδέματος-μπετό ξεκινά η εταιρεία Τσερκεζίδης, γνωστή για τις καινοτόμες τεχνικές λύσεις και τις μονάδες ανακύκλωσης στη χώρα μας. Με ιδιαίτερη περηφάνεια, η εταιρεία ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας και παράλληλα το άνοιγμα ενός νέου λατομείου.

Τα παραπάνω βήματα ενισχύουν τη δέσμευση της εταιρείας Τσερκεζίδης για υψηλή ποιότητα και βιώσιμη ανάπτυξη στον κατασκευαστικό τομέα. Ο Όμιλος Τσερκεζίδη προχωρά στην υλοποίηση ενός μεγαλόπνοου σχεδίου για την επόμενη δεκαετία, κατά την οποία θα συνεχίσει η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και η προώθηση νέων τεχνολογιών που ενισχύουν τη βιωσιμότητα στις κατασκευές. Στόχος του Ομίλου είναι να προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προστασία του περιβάλλοντος, προωθώντας τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Την ίδια στιγμή εγκαινιάστηκε μια νέα, καθοριστικής σημασίας συνεργασία με τον όμιλο του Οδυσσέα Σπανού που θα κατασκευάσει δύο λατομεία και ένα σκυρόδεμα για λογαριασμό της εταιρείας Τσερκεζίδη, μετά και την προμήθεια 10 νέων οχημάτων (και επιπλέον τρεις πρέσες).

‘Όλα τα παραπάνω επικυρώθηκαν άλλωστε τόσο κατά την προσωπική συνάντηση του Νικόλαου Τσερκεζίδη με τον Οδυσσέα Σπανό όσο και κατά τη 2η Διεθνή Έκθεση Μηχανημάτων έργου ErgoTech στην Αθήνα.