Στον πίνακα που ακολουθεί έχουν αναρτηθεί όλες οι εφημερίες των παιδιάτρων στα Κέντρα Υγείας του νομού Χαλκιδικής για τον μήνα Ιούνιο.

Ο πίνακας δημοσιεύθηκε από γιατρό της περιοχής προς ενημέρωση των πολιτών.