Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ πρόκειται να ξεκινήσει την υλοποίηση δωρεάν ταχύρρυθμων προγραμμάτων εκπαίδευσης – κατάρτισης για επαγγελματίες Μελισσοκόμους σε όλη τη χώρα έως τις 31.08.2024. Τα προγράμματα αφορούν στο μελισσοκομικό έτος 2024 (1/9/2023-31/08/2024), θα έχουν διάρκεια έως 3 ημερών και έως 15 διδακτικών ωρών, ενώ σε όλους τους καταρτιζόμενους Μελισσοκόμους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης μετά το πέρας του προγράμματος κατάρτισης.

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης- κατάρτισης των Μελισσοκόμων είναι ενδεικτικά οι εξής:

  • Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας μελισσοκομείου
  • Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης
  • Τυποποίηση – εμπορία – προώθηση – σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων
  • Εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια και υγιεινή στα τρόφιμα, περιβαλλοντική νομοθεσία και την εργατική νομοθεσία.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιούνται στα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» ή σε αίθουσες που θα παραχωρηθούν από Μελισσοκομικούς Συνεταιρισμούς, Συλλόγους, Κέντρα Μελισσοκομίας και από τις Περιφερειακές Ενότητες, ώστε να εξυπηρετήσουν σε τοπικό επίπεδο τους ενδιαφερόμενους.

Οι επαγγελματίες Μελισσοκόμοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να απευθύνονται τόσο στα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όσο και στους Μελισσοκομικούς Συνεταιρισμούς – Συλλόγους της περιοχής τους, προκειμένου να αιτηθούν για τη συμμετοχή τους.

Τα ανωτέρω προγράμματα εντάσσονται στη Δράση «Εκπαίδευση – Κατάρτιση Μελισσοκόμων» της παρέμβασης Π2-55.1 «Συμβουλές, εκπαίδευση & Τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ για τα έτη 2023 -2027».