Ξεκινούν οι προετοιμασίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τον έλεγχο όσων επαγγελματιών δηλώνουν υψηλά εισοδήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί και σε αυτές τις περιπτώσεις η αναλογία φορολογητέων εισοδημάτων και δαπανών. Η ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας σειράς διασταυρώσεων, για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, αδήλωτων εισοδημάτων και, κυρίως, όσων υποδηλώνουν εισοδήματα.

Ωστόσο, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος όσων δηλώνουν εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ, που ξεκίνησε το περυσινό έτος. Και αυτό καθώς ο όγκος των ελέγχων που έχουν ανατεθεί στον ελεγκτικό μηχανισμό είναι δυσανάλογος με τον αριθμό των ελεγκτών.

Εφόσον διαπιστωθούν στους επαγγελματίες που δηλώνουν υψηλά εισοδήματα επιπλέον κρυφά εισοδήματα, θα ξεκινήσει εκτεταμένος φορολογικός έλεγχος. Και σε αυτή την περίπτωση (όπως έγινε και με όσους δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα) θα συνταχθεί μια λίστα προτεραιοποίησης ελέγχων επαγγελματιών με βάση την αναλογία εισοδημάτων και δαπανών. Αυτό σημαίνει ότι όσοι διαπιστωθεί ότι διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία που δεν δικαιολογούνται από τις φορολογικές τους δηλώσεις ή ο τρόπος διαβίωσής τους (έλεγχος καρτών Ελλάδας και εξωτερικού) απέχει από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα.

Σε δεύτερο στάδιο, και ανάλογα με τα ευρήματα, θα κριθεί αν το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο είναι επαρκές ή εάν θα πρέπει να τροποποιηθούν διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (π.χ. ανάλωση κεφαλαίου που επικαλούνται όσοι πιάνονται στα δίχτυα της εφορίας) για να καταλογιστούν φόροι και προσαυξήσεις.

Μέχρι, όμως, να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, οι ελεγκτές, μέσω των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αποκάλυψης των πραγματικών εισοδημάτων. Σημειώνεται ότι η χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου οδηγεί στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου μέσω της ανάλυσης της οικονομικής του κατάστασης, κάνοντας χρήση πληροφοριών από διάφορες πηγές, πέρα από τη δήλωση και τα επίσημα βιβλία και στοιχεία του. Ενεργοποιούνται κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει:

– Αδικαιολόγητη αύξηση περιουσιακών στοιχείων.

– Δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα (ατομικά ή/και οικογενειακά των φυσικών προσώπων).

– Υποψία/ένδειξη ότι το πραγματικό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του δηλωθέντος.

– Ζημιογόνο αποτέλεσμα που δηλώνεται από φυσικά πρόσωπα – μέλη εταιρειών.

Κατά την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, στην πράξη διενεργούνται ταυτόχρονα δύο είδη ελέγχου. Διενεργείται καταρχήν τακτικός έλεγχος φορολογίας εισοδήματος με τον συνήθη τρόπο, δηλαδή ελέγχονται οι πηγές προέλευσης των εισοδημάτων, η ορθή απεικόνιση αυτών στις φορολογικές δηλώσεις και στα λογιστικά βιβλία (σε περίπτωση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας), η ορθή έκπτωση δαπανών, αλλά και έλεγχος με τεκμαρτές δαπάνες. Οι τρεις έμμεσες τεχνικές ελέγχου με βάση τις οποίες θα γίνουν οι έλεγχοι στους επαγγελματίες είναι οι ακόλουθες:

– Τεχνική της ανάλυσης της ρευστότητας του φορολογούμενου.

– Τεχνική της καθαρής θέσης.

– Τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.

Κάθε κλάδος θα ελεγχθεί ξεχωριστά από ειδική ομάδα ελεγκτών, οι οποίοι θα κάνουν “φύλλο και φτερό” τις φορολογικές δηλώσεις των επαγγελματιών, τις δηλώσεις ΦΠΑ που έχουν υποβάλει, τις επιστροφές φόρου που έχουν λάβει, τα στοιχεία που εμφανίζονται στα myDATA, τα περιουσιακά στοιχεία τους, τις δαπάνες διαβίωσης, μέχρι και τις ενισχύσεις που έλαβαν την περίοδο της πανδημίας.

Προς το τέλος του έτους θα ξεκινήσουν και οι καθιερωμένες διασταυρώσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων. Όπως αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών, θα ελεγχθούν και οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb που δεν έχουν δηλώσει τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων όπου πραγματοποιούνται οι κρατήσεις των ακινήτων ή έχουν δηλώσει λανθασμένα στοιχεία για τα ακίνητά τους.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι τα ακίνητα είτε δεν έχουν δηλωθεί στο “Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής” είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (ΜΑΓ), τότε αποστέλλονται στις ΔΟΥ τα στοιχεία των ακινήτων και των διαχειριστών. Σε όλους αυτούς η εφορία θα επιβάλει πρόστιμα, αφού προηγουμένως τους καλέσει να συμμορφωθούν.

Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία θα διασταυρωθούν με τα δεδομένα που έχει λάβει η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO, του ομίλου της Expedia, με βάση το πρωτόκολλο συνεργασίας που έχουν υπογράψει. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο “Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής”, είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (ΜΑΓ), τότε αποστέλλονται στις ΔΟΥ τα στοιχεία των ακινήτων και των “Διαχειριστών” και οι ιδιοκτήτες καλούνται στην εφορία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι “καμπάνες” έγιναν πιο τσουχτερές, καθώς για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου των προϋποθέσεων εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

πηγή capital.gr