Διακοπή νερού σημειώνεται στη Δημοτική Κοινότητα Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου, εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο της ΔΕΗ, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του αντλιοστασίου.