Το έθιμο του Άη Γιάννη του «Κλήδονα» θα αναβιώσει την Παρασκευή 23 Ιουνίου στις 21:00 στην πλατεία της Αφύτου. 
Την εκδήλωση θα πλαισιώνουν χορευτικά τμήματα του ΣΦΛΠ και η χορωδία της κοινότητας Αφύτου. 
Το έθιμο διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Φίλων Λαογραφίας και Παράδοσης Αφύτου.