Τα 900 μέτρα που προκαλούν πονοκέφαλο στους οδηγούς προς Κασσάνδρα…
οι γαλάζιες θάλασσες όμως τους περιμένουν …και αυτό είναι για όλους η Ιθάκη της χαράς και της γαλήνης…τόσο κοντά…το απέραντο γαλάζιο… 
Η κυκλοφορία μετά τη γέφυρα έχει φυσιολογική ροή