Τα τελευταία χρόνια, στον τουριστικό τομέα σημειώνεται μία ολοένα αυξανόμενη τάση για εκδρομές ειδικού ενδιαφέροντος. 
Με δεδομένο ότι η ποιότητα του ελληνικού κρασιού, έχει ήδη αρχίσει να αναγνωρίζεται διεθνώς, ο οινοτουρισμός στη χώρα μας, αποτελεί πλέον, μία ελκυστική μορφή τέτοιου τουρισμού, για Έλληνες και ξένους ταξιδιώτες, που μπορεί να προωθηθεί σαν αυτόνομο πρόγραμμα ή να αποτελέσει τμήμα ενός ευρύτερου τουριστικού προγράμματος.
Οι εκδρομές αυτές δημιουργούν μία νέα πηγή κερδοφορίας για τις τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ έχουν θετικό οικονομικό αντίκτυπο σε τοπικές κοινωνίες, που βρίσκονται πέρα από τις συνήθεις τουριστικές διαδρομές, συμβάλλοντας και στην ανάπτυξη επιμέρους επαγγελμάτων. Παράλληλα αποτελούν ένα επιπλέον έσοδο για τα επισκέψιμα οινοποιεία και συντελούν στην προβολή, των επιχειρήσεων, του τόπου και του προϊόντος, εντός και εκτός Ελλάδος. Συμβάλλει συνεπώς στην αύξηση των εξαγωγών μιας και είναι η καλύτερη προωθητική κίνηση για τα ελληνικά κρασιά.
Σε ότι αφορά τον τουρίστα, το κρασί είναι ένα προϊόν, που απευθύνεται στις αισθήσεις του και ως εκ τούτου μπορεί άμεσα να συντελέσει στη δημιουργία μίας ουσιαστικής και ευχάριστης βιωματικής εμπειρίας, που είναι ο απώτερος σκοπός κάθε ταξιδιώτη.
Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι μέσα από την παρουσίαση της συγκεκριμένης μορφής εναλλακτικού τουρισμού, να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους πληροφορίες και γνώσεις που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Οινοτουρισμού στα πλαίσια των δικών τους επαγγελματικών ή γενικότερων ενδιαφερόντων.
Το πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με πλήθος παραδειγμάτων , μελέτες περίπτωσης, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις ειδικών καθώς και live streaming συναντήσεων.
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Εργαστηρίου Οινολογίας του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοτσερίδης Γ., ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ: