Η Διοίκηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, (ΕΚΕΑ) ξεκινά δράσεις για την ευαισθητοποίηση της νεολαίας, στα θέματα της εθελοντικής αιμοδοσίας, καθώς από την επεξεργασία των στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών η ηλικιακή ομάδα 18-29 ετών αποτελεί μόνο το 19% των εθελοντών αιμοδοτών.
Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί πως οι Έλληνες δεν είναι αδιάφοροι, η χώρα μας  έχει τον υψηλότερο αριθμό αιμοδοτών ανά πληθυσμό διεθνώς και παρότι συνεχίζουμε να έχουμε συγγενικό περιβάλλον -αιμοδότες «αντικατάστασης», δηλαδή συγγενείς και φίλους ασθενών, που θα χειρουργηθούν και οι οποίοι καλούνται να προσφέρουν αίμα- έχουμε σταθερή αύξηση της εθελοντικής αιμοδοσίας τα τελευταία χρόνια.
Ενώ αυτό όμως ισχύει στο σύνολο των κατοίκων, σε επίπεδο νέων, όπως αναφέρει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας το φαινόμενο της χαμηλής τους συμμετοχής στην εθελοντική αιμοδοσία δεν είναι ελληνικό, αλλά διεθνές. 
Δεν είναι υπάρχει σαφής εξήγηση, όπως όμως εικάζουν  οι ειδικοί, πιθανά να οφείλεται στη στροφή από το ατομικό έναντι του συλλογικού στις μέρες μας αλλα ακόμα, η προσέγγιση των νέων ενδεχομένως να χρειάζεται νέους τρόπους πιο ελκυστικούς, ευφάνταστους, με φρέσκο λόγο και συνεχή εκπαίδευση από μικρή ηλικία.
Το ΕΚΕΑ σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Υγείας σχεδιάζει πρόγραμμα για τα σχολεία που θα περιλαμβάνει έντυπο υλικό, βίντεο, καρτούν, καθώς και διαδραστικά παιχνίδια. 
Σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς της πρώτης και της δεύτερης βαθμίδας εκπαίδευσης, θα δημιουργηθεί ομάδα εκπαιδευτικών που θα προωθεί το μήνυμα στα παιδιά με ένταξη υλικού στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Με στόχο την προσέγγιση και παρότρυνση των νέων να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, το ΕΚΕΑ και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ενώνουν τις δυνάμεις τους, ξεκινώντας μια συστηματική συνεργασία για την ευαισθητοποίηση της νεολαίας στα θέματα της εθελοντικής αιμοδοσίας και την υλοποίηση ενός προγράμματος κοινωνικής ευθύνης και δράσεων αλληλεγγύης για το σκοπό αυτό.
Φέτος, η χώρα μας ανέλαβε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να οργανώσει το 2018 την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Οι δράσεις για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας που θα αναπτυχθούν όλο το χρόνο θα κορυφωθούν την 14η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.