Το Σάββατο 2 Μαρτίου στις 18:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Τρίγλιας η δημοτική παράταξη Νέα Γενιά – Νέα Πορεία, με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Ν. Προποντίδας, Δημήτρη Τσούφη, διοργανώνει εκδήλωση ομιλίας για τον Πρωτογενή Τομέα και παρουσιάζει πέντε βασικές προτάσεις:
1. Λύση στο πρόβλημα της άρδευσης.
2. Κατάργηση παγίου.
3. Μείωση κόστους κυβικού.
4. Φυσικό αέριο.
5. Γραφείο αγροτών.