Τα δικαστήρια θα αποφασίσουν για το μέλλον του έργου στη Σαχάρα Ν. Ηράκλειας

3,8 εκ. ευρώ διεκδικεί η Κοινοπραξία από τον δήμο για μονομερή και αναιτιολόγητη ακύρωση της σύμβασης

Περισσότερα από 3,8 εκατομμύρια ευρώ καλείται να καταβάλλει ο δήμος Ν. Προποντίδας  στην Κοινοπραξία ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ που έχει καταθέσει προς το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αγωγή αδικοπραξίας σε βάρος του δήμου, του δημάρχου και των μελών του δημοτικού συμβουλίου για το έργο της Αξιοποίησης του Ακινήτου Σαχάρα στην περιοχή της Ν. Ηράκλειας.
Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης ο πρώην δήμος Καλλικράτειας, είχε αναθέσει από το 2005 ακόμη στην εν λόγω  κοινοπραξία το έργο της πρόσφορης αξιοποίησης ενός ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου εμβαδού 406.855 τ.μ. στη θέση «ΣΑΧΑΡΑ». Ωστόσο, και πριν ολοκληρωθούν όλα τα στάδια του έργου, η παραπάνω σύμβαση καταγγέλθηκε το 2017 με απόφαση του Καλλικρατικού πλέον δήμου Ν. Προποντίδας, και σύμφωνα με την κοινοπραξία, κατά παράβαση των όρων της.
Το έργο ήταν ίσως ένα από τα πιο μεγάλα και αναπτυξιακού χαρακτήρα στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Το σύνολό του προέβλεπε 8 βήματα ως την τελική υλοποίησή του.

  1. Έρευνα Μάρκετινγκ – Έρευνα Δεδομένων
  2. Αξιοποίηση Ακινήτου
  3. Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης – MASTER PLAN
  4. Πρώτος διαγωνισμός προσφορών – προτάσεων
  5. Δεύτερος διαγωνισμός τεχνικο-οικονομικών προσφορών – τελικός (ανάθεση)
  6. Εκπόνηση Προμελέτης
  7. Ευαισθητοποίηση τοπικής κοινωνίας
  8. Υλοποίηση τελικού διαγωνισμού

Το 2016 κι έπειτα από αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Ν. Προποντίδας και την ανταλλαγή εγγράφων με την Κοινοπραξία ως προς την τήρηση ή μη των όρων της σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αποφασίστηκε η συνέχιση προς το 4ο στάδιο από την πλευρά της Κοινοπραξίας. Σημειώνεται βέβαια ότι η Κοινοπραξία αναγκάστηκε να επιμείνει επί μακρόν για την προβλεπόμενη εξόφληση των πρότερων σταδίων. Στο πρώτο διαγωνισμό προσφορών και προτάσεων, όπως αναφέρει ο διαχειριστής της Κοινοπραξίας ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, Γιώργος Τζεβελέκης σημειώθηκαν μεγάλες επιτυχίες στις τρεις από τις πέντε προτάσεις. «Επρόκειτο για κολοσσούς, διεθνείς εταιρίες με κύρος και αναγνωρισιμότητα στο Real Estate”, τονίζει ο κ. Τζεβελέκης.
Στο τέλος ωστόσο του 2017 ο δήμος Ν. Προποντίδας λαμβάνει απόφαση δημοτικού Συμβουλίου που κάνει δεκτή πρόταση του δημάρχου να μην παραλάβει το 4ο Στάδιο και να ακυρώσει ουσιαστικά τη σύμβαση. Έτσι ματαιώνεται στο σύνολό της η διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου Σαχάρα.
Σύμφωνα με τον Κ. Τζεβελέκη για την ακύρωση της σύμβασης δεν συνέτρεχε κανένας από τους 2 βασικούς λόγους που προέβλεπε η ίδια η σύμβαση. Ούτε περίπτωση ματαίωσης του έργου αξιοποίησης, όπου ο σύμβουλος δεν αποζημιώνεται για τα επόμενα στάδια  και το υπό εκπόνηση στάδιο αποζημιώνεται κατά ποσοστό 100%, αλλά ούτε και περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς του συμβούλου. Όλοι οι λόγοι αυτοί οδηγούν και την κατάθεση της αγωγής αδικοπραξίας που ζητά από τον δήμο Ν. Προποντίδας 3,8 εκ. ευρώ.

πηγή: kalpi19.gr