ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ


ΣΑΡΤΗ

ΠΟΡΤΟ ΚΟΥΦΟ

ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ

 

ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ

ΑΘΥΤΟΣ

Φωτογραφίες:
Πολύχρονο: Στέλλα Ματσουλιάδου
Κασσάνδρα(κεντρική φώτο): Facebook
Σάρτη: Σωτήρης Λουλούδης
Πόρτο Κουφό: Johan
Νέα Πλάγια (σπίτι που είχαν φύγει κεραμίδια): Αναστασία Τσακιρίδου.          Νέος Μαρμαράς: Ειρήνη Σαμάνη.        Αθύτος: Βασίλης Παυλής