Πορτοφόλι με χρηματικό ποσό 3.105 ευρώ, βρήκε ο Πυροσβέστης Παπαγεωργίου Ευάγγελος του Κωνσταντίνου, που υπηρετεί στον 2ο Π.Σ. Αθηνών στις 19/07/2019.

Το παρέδωσε στο Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα και σε μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκε ο κάτοχός του.