Η νέα υφυπουργός εργασίας, κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης εξήγγειλε την εφαρμογή επιδοματικών κινήτρων για την ενίσχυση της μητρότητας, εισάγοντας αυθαίρετα ηλικιακά κριτήρια.

Όπως συγκεκριμένα δήλωσε η νέα υφυπουργός θα θεσμοθετηθούν “επιπλέον κίνητρα ειδικά για γυναίκες που τεκνοποιούν πριν τα 30”. Μία τέτοια στόχευση είναι απαράδεκτη, καθώς αφήνει εκτός στήριξης όλες τις γυναίκες που λόγω βιοποριστικών, επαγγελματικών ή και οικογενειακών αναγκών τεκνοποιούν μετά από τα 30 χρόνια. Η ενίσχυση της μητρότητας δεν μπορεί να υπάγεται σε ηλικιακά κριτήρια και είναι απαράδεκτο η επίσημη πολιτεία να θεσμοθετεί κοινωνικές πολιτικές δύο ταχυτήτων.

Αναμένουμε άμεσα η νέα υφυπουργός να επανεξετάσει το θέμα και να επανέλθει διορθωτικά στις εξαγγελίες της, ώστε να στηριχθούν όλες οι γυναίκες που θέλουν να κάνουν οικογένεια, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.