Με στόχο την καλλιέργεια σωστής οδικής κουλτούρας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, από τις αστυνομικές Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, συνεχίζεται η προσπάθεια ενημέρωσης των οδηγών, αλλά και των στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων και της αυξημένης αστυνομικής παρουσίας.

Επισημαίνεται ότι από την καταγραφή και ανάλυση των τροχαίων ατυχημάτων, αναδεικνύονται ως κύριες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων:

 • η υπερβολική ταχύτητα,
 • η κατανάλωση αλκοόλ,
 • η χρήση κινητού τηλεφώνου,
 • ·η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
 • το αντικανονικό προσπέρασμα και
 • η μη χρήση ζώνης ασφαλείας / προστατευτικού κράνους.

Στο πλαίσιο αυτό έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις παραπάνω «επικίνδυνες» τροχονομικές παραβάσεις, τόσο με τη συνεχή ενημέρωση των οδηγών, όσο και με εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους, προς όφελος όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Ο βασικός «πυρήνας» της όλης προσπάθειας που καταβάλλεται από τις αστυνομικές Υπηρεσίες, μέσω εφαρμογής συγκεκριμένου σχεδιασμού τροχονομικής αστυνόμευσης, είναι η κατανόηση και εμπέδωση των συνεπειών που αποφέρουν οι επικίνδυνες κυρίως παραβάσεις.

Για το λόγο αυτό υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για παραβάσεις όπως: 

 • η μη χρήση ζώνης ασφαλείας / προστατευτικού κράνους,
 • η χρήση κινητού τηλεφώνου,
 • η παρεμπόδιση ραμπών ατόμων με αναπηρία,
 • η χρήση της λωρίδας έκτακτης ανάγκης και
 • η μη χρήση παιδικού καθίσματος,

προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για 60 ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών, αφαιρείται η άδεια οδήγησης για διπλάσιο χρονικό διάστημα και η επαναχορήγησή της γίνεται μετά από επανεξέταση του οδηγού.

Πολύ αυστηρές ποινές

Επίσης για τις παραβάσεις που σχετίζονται με:

 • την κατανάλωση αλκοόλ,
 • την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδας « STOP »,
 • του αντικανονικού προσπεράσματος και
 • την επικίνδυνη οδήγηση ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων,

εάν ο οδηγός μέσα σε διάστημα 5 ετών υποπέσει σε τρεις από αυτές τις παραβάσεις (ίδιες ή διαφορετικές), τότε αφαιρείται για πάντα η άδεια ικανότητας οδήγησης.

Βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και σε συνδυασμό με τις δράσεις που εφαρμόζουμε, είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η ανάπτυξη σωστής οδικής παιδείας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.