Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής  Προστασίας δίνει οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος.