Στην εκλογή προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας, των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, προχώρησε την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου το σώμα, όπως ορίζει άλλωστε ο νόμος κατά την πρώτη ειδική συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση ανακοινώθηκαν από το νέο Δήμαρχο Κυπαρίσση Ντέμπλα οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Σιθωνίας που είναι οι εξής: Χριστοδούλου Νίκος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κατερίνα Γιουβαρλάκη, Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραματισμού κ.λ.π Δαλδογιάννης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος καθαριότητας αποχέτευσης κ.λ.π. Ζησιός Βασίλης, Αντιδήμαρχος κατά τόπο αρμοδιότητες Μέριμνα κ.λ.π. Έπειτα από προτάσεις των συνδυασμών και μυστική ψηφοφορία εκλέχθηκε το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρος, Αρσένης Καλλικρατίδας με 20 ψήφους 1 λευκό και 2 άκυρα Αντιπρόεδρος, από τη μείζων αντιπολίτευση του Αθ. Ξανθόπουλου ο Αστέριος Ψαρογιάννης με 21 ψήφους και 5 λευκά, Γραμματέας από την ελάσσων του Ι. Ζέππου (λόγω διαφορας στη Β’ κατομή) Μάρθα Ζέππου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος, Ο Δήμαρχος Κυπαρίσσης Ντέμπλας ΜΕΛΗ Αντιδήμαρχοι Ν. Χριστοδούλου- Κ. Γιουβαρλάκη Μαλίνης Αθανάσιος- Φάλκος Αντώνιος – Ληστής Θεόδωρος-Ζέππος Ι. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Πρόεδρος Αντιδήμαρχος Δαλδογιάννης Γεώργιος ΜΕΛΗ Αντιδήμαρχοι Ζησιός Βασίλειος- Γιουβαρλάκη Κατερίνα Γιοβανέκος Τριαντάφ. – Παραλίκας Θεοδώσιος -Ξανθόπουλος Θανάσης – Ζέππος Ιωάννης