Σε συνέχεια της από 2-8-2019 Ερώτησης «Αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι τεράστιες φυσικές καταστροφές στην Π.Ε. Χαλκιδικής» που απηύθυνε ο Βουλευτής ΚΙΝ.ΑΛ. Χαλκιδικής, Απόστολος Πάνας, προς τους αρμόδιους Υπουργούς, ο ίδιος επισημαίνει ότι: ”Παρά την απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών, το θέμα της αποκατάστασης των ζημιών από τη θεομηνία της 10ης Ιουλίου δεν έχει τελειώσει. Αναμένουμε τις απαντήσεις όλων των αρμόδιων Υπουργών για το στάδιο των ενεργειών τους.”

Συγκεκριμένα, ένας εκ των αρμοδίων για το θέμα Υπουργών, ο Υπουργός Εσωτερικών γνωστοποίησε μεταξύ άλλων ότι η διαδικασία των αποζημιώσεων κινείται από τους Δήμους της Χώρας, βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Όσον αφορά στην περιοχή της Χαλκιδικής, χρηματοδοτήθηκαν οι Δήμοι Νέας Προποντίδας, Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Πολυγύρου με τα ποσά των 200.000€, 200.000€, 100.000€ και 100.000€ αντίστοιχα. Επίσης, με νόμο του 2017 θεσπίστηκε ειδικό επενδυτικό πρόγραμμα για τους ΟΤΑ της Χώρας, το «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)». Το εν λόγω πρόγραμμα έχει σκοπό την προμήθεια αγαθών και την κατασκευή έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων.

Στο πλαίσιο αυτό έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης ύψους 3.100.000,00€ για το Δήμο Ν. Προποντίδας. Επίσης, ανάλογο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι φυσικά πρόσωπα τα οποία περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών υποβάλλουν αίτηση στους οικείους Δήμους προκειμένου να λάβουν εφάπαξ βοήθημα α) άμεσων βιοτικών αναγκών και β) αντιμετώπισης απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών τους και αντικατάστασης οικοσκευής. Επιπροσθέτως, έχει καθοριστεί η διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων για την καταβολή των ανωτέρω οικονομικών ενισχύσεων στους πολίτες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει στην άμεση επιχορήγηση των Δήμων που αποστέλλουν αιτήματα για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους. Τέλος, ο Υπουργός Εσωτερικών, όπως αναφέρει, έχει ζητήσει στοιχεία επί του θέματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 58198/08-08-2019 έγγραφο και μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πάνας επεσήμανε ότι βρίσκεται εν αναμονή των απαντήσεων και των λοιπών αρμόδιων Υπουργείων, προκειμένου να έχει μια συνολική άποψη για την πορεία της αποκατάστασης των ζημιών από τις τεράστιες καταστροφές της 10ης Ιουλίου στη Χαλκιδική.