Ένα νέο έργο πρόκειται να αντικαταστήσει το προβληματικό σημείο στο Πόρτο Κουφό Σιθωνίας, εκεί όπου μέχρι σήμερα οι βροχές προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε σπίτια και εκτάσεις. Στην τελευταία του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε θετικά για την “Έγκριση δημοπράτησης με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΗ ΟΧΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ Π. ΚΟΥΦΟ» στη ΣΑΕΠ 008 του έργου με κωδικό  2019EΠ00800002, προϋπολογισμού: 2.000.000,00€“. Ουσιαστικά καθορίστηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου, η διαδικασία σύνθεσης των τευχών δημοπράτησης. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η γέφυρα που θα κατασκευαστεί δεν θα έχει σχήμα Τ αλλά θα είναι μονοκόμματη. Έτσι εκτιμάται ότι θα αποτρέπεται η ροή των υδάτινων πόρων ανεξέλεγκτα.

Θυμίζουμε ότι  μεγάλο χτύπημα  δέχτηκαν οι κάτοικοι τον Ιούλιο του 2017 με τη μεγάλη πλημμύρα στην περιοχή. Έκτοτε ζητούν μια σωστή κατασκευή στη γέφυρα ώστε να μην κρατά τα νερά που στη συνέχεια διοχετεύονται στην περιοχή, αλλά να φεύγουν με μια σωστή ροή.

Η πρώτη μελέτη του έργου εκπονήθηκε το καλοκαίρι του 2018. Για την έναρξη κατασκευής θα απαιτηθούν ακόμη αρκετοί μήνες αναμονής, και ακόμη περισσότεροι μέχρι να κατασκευαστεί το έργο.