Οι μικροί φίλοι του συλλόγου μπορούν να ξεκινήσουν τα χορευτικά τους μαθήματα για παραδοσιακούς χορούς την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου & ώρα 18:15 στην αίθουσα του συλλόγου στο κοινοτικό κατάστημα Ν.Ρόδων με τον χοροδιδάσκαλο κ. Αριστοτέλη Φλέσσα.