Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Κ.Μ.

2. Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Πορταριάς.

3. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ν. Προποντίδας .

4. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ν. Προποντίδας .

5. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας.

6. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας.

7. Πώληση 11,97 τ.μ. του 010506 οικ. του Δήμου του ΟΤ Γ32 ΑΛΜΥΡΑΣ στους Αθανάσιο Καραπαναγιώτη και Μελπομένη Καραπαναγιώτη

Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2020.

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Νέας Προποντίδας, έτους 2019.

9. Κατανομή χρηματοδότησης για πυροπροστασία

10. Τήρηση όρου δανειακής σύμβασης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για το έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ».

11. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 κληροδοτήματος «Δημητρίου Καρατζίκου»

12. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 κληροδοτήματος «Καλλιόπης Πάτη»

13. Διαγραφή οφειλών λόγω παραγραφής αξιώσεων από το Δήμο.

14. Τροποποίηση της αριθμ. 307/17 απόφασης ΔΣ Ν. Προποντίδας με θέμα “Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ν. Προποντίδας”

15. Τροποποίηση της αριθμ. 308/17 απόφασης ΔΣ Ν. Προποντίδας με θέμα “Αναμόρφωση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νέας Προποντίδας”

16. Αναπροσαρμογή Τιμών Ζώνης ακινήτων του Δήμου Ν. Προποντίδας για την επιβολή του ΤΑΠ.

17. Καθορισμός συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού.

18. Τροποποίηση της αριθμ. 570/18 απόφασης ΔΣ Ν. Προποντίδας με θέμα “Μείωση Δημοτικών Τελών και Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού Δήμου Ν. Προποντίδας”

19. Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ν. Προποντίδας» της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ν. Προποντίδας”, με κωδικό ΟΠΣ 5003579

20. Τροποποίηση Κανονισμού Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

21. Λειτουργία Λαϊκού Πανεπιστήμιου Νέων Μουδανιών και παραχώρηση χώρου για τις διαλέξεις.

22. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Προποντίδας», στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

23. Έγκριση χορήγησης προσωρινής κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου –εξόδου) με αγροτική οδό , για την εγκατάσταση βιοτεχνικού κτιρίου επεξεργασίας χάρτου της εταιρείας SOFT CARE Α.Ε.., που θα εγκατασταθεί στο υπ’ αριθμ. 604 κληροτεμάχιο αγροκτήματος Λακκώματος.

24. Έγκριση χορήγησης κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου –εξόδου) με αγροτική οδό, για την εγκατάσταση μονάδας κατασκευής και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων, εντός του υπ’αριθμ. 1471 κληροτεμαχίου, Αγροκτήματος Ν. Μουδανιών.

25. Σύνδεση ακινήτων με το νέο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ. Ν. Μουδανιών, στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (Αρ. Μελ.: 49/2006)».

26. Αποδοχή ή μη αιτήσεων περί χορήγησης άδειας για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου – εξόδου οχημάτων.

27. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 629/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

28. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Ο.Π.Α. Δήμου Ν. Προποντίδας

29. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 228/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης, «Ορισμός αμοιβής Προέδρου του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέας Προποντίδας».

30. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 229/2019 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέας Προποντίδας».

31. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη στελέχωση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

32. Ορισμός εκπροσώπων σε όργανα της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.Α.Ε.

33. Ορισμός μελών πρωτοβάθμιου συμβουλίου για την επιθεώρηση – αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για την Π.Ε. Χαλκιδικής.

Ορισμός αντιπροσώπων στο Δ.Σ. του Π.Σ. ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

Ορισμός εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή εποπτείας και παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και Δήμου Ν. Προποντίδας».

Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων.

34. Εγγραφή εθελοντών στο μητρώο εθελοντών του Δήμου Νέας Προποντίδας

35. Διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Κοινότητες Φλογητών και Ν. Πλαγίων.