Το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Χαλκιδικής
«ΠΝΟΗ», μετά από αίτημα Γονέων και Κηδεμόνων του Γοματίου θα πραγματοποιήσει ομιλία
ενημέρωσης -ευαισθητοποίησης την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.00 στον χώρο της
Πρόνοιας.

Η ομιλία έχει στόχο την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την δημιουργία νέας ομάδας
γονέων.

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Πρόληψης παρέχονται δωρεάν.