28 εκατομμύρια σε 332 Δήμους για δαπάνες των Σχολείων – Τόσα παίρνει η Χαλκιδική

  Ξεκίνησε και φέτος η καθιερωμένη διαδικασία έκδοσης των αναγκαίων Υπουργικών Αποφάσεων για την κατανομή χρημάτων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

  Φέτος υπεγράφη η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες δόσεις που θα καταβληθούν το 2020, γεγονός για το οποίο ο Υπουργός Εσωτερικών, Π.Θεοδωρικάκος, εξέδωσε Δελτίο Τύπου.

  Τα 28.000.000,00 ευρώ από τους ΚΑΠ των Δήμων κατανέμονται στους 332 Δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  Για την κατανομή του ποσού ελήφθησαν υπ’ όψιν δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για τη σχολική χρονιά 2018-2019 που αφορούν

  – στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα,

  – στον αριθμό των σχολείων και

  – στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη,

  – ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

  Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

  Παρακάτω, φαίνεται ο πίνακας για τα σχολεία των Δήμων της Χαλκιδικής.