Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., υποβλήθηκαν συνολικά 116.251 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι ορισμένοι υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις διαφορετικών κλάδων – ειδικοτήτων, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 119.899 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 4.467
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΕ04.05  ΓΕΩΛΟΓΟΙ 1.221
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 2.597
ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤ/ΦΗΣ & ΠΕΡΙΒ. / ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1.498
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 55
ΠΕ89 ΕΦΑΡΜ. ΤΕΧΝΩΝ / ΠΕ89.02 ΣΧΕΔ/ΜΟΥ & ΠΑΡΑΓ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 119
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 9.139 ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 342
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 2.651
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2.155
ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 256
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 522
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 398
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1.577
ΠΕ89 ΕΦΑΡΜ. ΤΕΧΝΩΝ / ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 483
ΠΕ41 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 118
ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.582
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 7.596
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 2.272
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 5.731
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5.808
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 748
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2.720
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 88
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 43
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ 38
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 35.007
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1.063
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 620
ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 389
ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤ/ΦΗΣ & ΠΕΡΙΒ. / ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 660
ΠΕ33 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 312
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 8.778
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 2.238
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 627
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 140
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 1.851
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1.267
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 4.221
ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 666
ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤ/ΦΗΣ & ΠΕΡΙΒ. / ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 976
ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤ/ΦΗΣ & ΠΕΡΙΒ. / ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 344
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 5.138
ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤ/ΦΗΣ & ΠΕΡΙΒ. / ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.075
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 303

ΠΗΓΗ: www.diorismos.gr