Το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής και Υιοθεσίας συγκροτείται ξανά, με απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Πρόκειται για το 13μελές όργανο, που έχει συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, στον σχεδιασμό και την άσκηση της πολιτικής που αφορά τις αναδοχές και τις υιοθεσίες.
Στο Εθνικό Συμβούλιο περιλαμβάνονται τρεις εμπειρογνώμονες από την ακαδημαϊκή κοινότητα, με εξειδίκευση στο αστικό δίκαιο και την ψυχιατρική, καθώς και κοινωνικός σύμβουλος σε επίπεδο Περιφέρειας.
Πρόθεση είναι να ενταχθούν και τα ασυνόδευτα ανήλικα στο σύστημα αναδοχών και για αυτό υπάρχει η πρόβλεψη να εκπροσωπείται στο Εθνικό Συμβούλιο η αντίστοιχη υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας καθώς και η νέα αρμόδια Διεύθυνση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.
Στη νέα σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής και Υιοθεσίας δεν θεωρήθηκε σκόπιμο από την πλευρά του υπουργείου να ενταχθούν εκπρόσωποι φορέων παιδικής προστασίας, οι οποίοι μπορούν, ωστόσο, να καλούνται σε ακρόαση κατά περίπτωση. Η απόφαση για μη εκπροσώπηση ιδιωτικών φορέων που λειτουργούν μονάδες, στις οποίες διαμένουν παιδιά προς αναδοχή και υιοθεσία, υπαγορεύεται από την ανάγκη το ΕΣΑνΥ να επιτελεί το έργο του, ανεξάρτητα από επιμέρους ιδιωτικά συμφέροντα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Ρόλος τακτικού μέλους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, προβλέπεται από το νόμο για τη βοηθό Συνήγορο του Πολίτη του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού, ενώ, κατόπιν επικοινωνίας με την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, η UNICEF θα εκπροσωπείται, μέσω ανεξάρτητου παρατηρητή, επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.