Με ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος που αναρτήθηκε προς διαβούλευση, ορίζεται η μερική αναστολή της αποδεικτικής ισχύος που έχουν οι δασικοί χάρτες, όταν πρόκειται για αγρούς που προκύπτει, από τα στοιχεία που ήδη διαθέτει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ευρίσκονται εντός περιοχών που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα και μπορούν, συνεπώς, οι καλλιεργητές των εκτάσεων αυτών να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις τους.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση, περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», όπου μεταξύ άλλων, στο κεφάλαιο Ε «Ρυθμίσεις για Δασικούς Χάρτες» προβλέπεται παράλληλα η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των δασικών χαρτών περιοχών για τις οποίες πριν από το 1975 είχαν εκδοθεί πράξεις της διοίκησης, με τις οποίες άλλαξε νομίμως ο χαρακτήρας τους από δασικός σε αγροτικός.

«Ολες οι παραπάνω αφορούν αγροτικές εκτάσεις που είχαν δηλωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως αγροτικές στην Ε.Ε. και λάμβαναν επιδοτήσεις. Αποτυπώθηκαν ως δασικές εκτάσεις γιατί παρέλειψαν να λάβουν υπόψη τις παραπάνω πράξεις της διοίκησης και θα έπρεπε να αποτυπωθούν ως αγροτικές εκτάσεις» σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης κατά την παρουσίαση του σχεδίου νόμου.

Παράλληλα, ορίζεται πως στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων η Διοίκηση θα πρέπει να αξιοποιήσει τα ψηφιακά αρχεία που διατίθενται από φορείς όπως το Ελληνικό Κτηματολόγιο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, για να συμπληρώσει τα υπόβαθρα των δασικών χαρτών.