Σε μια εποχή που η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της χώρας με
κύριους άξονες την καινοτομία και την εξωστρέφεια είναι πρωταρχικός στόχος, το
Επιμελητήριο Χαλκιδικής για άλλη μια φορά επιτελεί έναν από τους βασικούς του ρόλους.

Στην κατεύθυνση αυτή υπέβαλε πρόταση για τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
ERASMUS + ως εταίρος, στο έργο με τίτλο “ Practices for Increasing Export-oriented
Entrepreneurial Skills of VET Learners_ ExpoVET” με κωδικό 2019-1-TR01-KA202-
076388, η οποία και εγκρίθηκε .

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά εννέα φορείς από πέντε χώρες (Τουρκία_4 φορείς,
Ιταλία, Βουλγαρία, Σλοβενία_2 φορείς, Ελλάδα).

Το έργο, όπου επικεφαλής είναι ο εταίρος από την Τουρκία (Βιομηχανική Ζώνη Καράχαλι
Ουσάκ), αποσκοπεί στην εκπαίδευση μαθητών επαγγελματικής κατεύθυνσης και σε εν δυνάμει
εξαγωγείς , προκειμένου να ασχοληθούν με εξαγωγές. Ο γενικός στόχος αυτού του έργου
είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων προσανατολισμένων στις εξαγωγές . Θα
δημιουργηθεί ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών που θα περιλαμβάνει μεθόδους
διδασκαλίας στις εξαγωγές, καθώς και ένα εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτές και
εκπαιδευόμενους και μια ψηφιακή εφαρμογή (web και κινητά εφαρμογή), όπου θα είναι δυνατή
η πρόσβαση στις πληροφορίες για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες (από 01/11/2019 έως 30/11/2021) . Μια πρώτη
γνωριμία των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και την παροχή επεξηγηματικών
πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2020 στο Usak της Τουρκίας
στην έδρα του συνόλου των Τούρκων Εταίρων.

Το Επιμελητήριο εκπροσώπησε η Τεχνική μας Σύμβουλος, κα Τσαλταμπάση Λίνα.
Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον και όλα τα μέλη
των αντιπροσωπειών των εταίρων δεσμεύτηκαν ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
για την επιτυχημένη υλοποίηση του έργου και ανανέωσαν το ραντεβού τους τον ερχόμενο
Ιούλιο (6 και 7 Ιούλη) στην Σλοβενία.

Πολύ σύντομα θα ακολουθήσουν ενημερώσεις σε επιχειρήσεις και φορείς για τις λεπτομέρειες
του προγράμματος.