Τον κίνδυνο να μην μπορούν να ανανεώσουν την άδεια τους βλέπουν ορατό  οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που δεν παρακολούθησαν τα σεμινάρια για να πάρουν επαναπιστοποίηση, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της εργασίας τους.

Σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία από το δεύτερο χρόνο του εργασιακού τους βίου, και κάθε χρόνο, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να παρακολουθούν τα σεμινάρια επαναπιστοποιησης από τον ΕΙΑΣ προκειμένου να έχουν τις σχετικές γνώσεις για τα θέματα τα οποία πραγματεύονται.
Οι κύκλοι σεμιναρίων που προηγήθηκαν ήταν τρεις στον αριθμό με αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους, ενώ το ποσοστό που έπρεπε να πιάσουν οι εξεταζόμενοι ήταν πάνω από 60% προκειμένου να τους δοθεί η σχετική πιστοποίηση για την ανανέωση της άδειας τους. Η επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αφορά θέματα προϊόντων, θέματα τεχνικών πωλήσεων, και την κείμενη νομοθεσία για τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων. Πιστοποιημένα κέντρα προκειμένου οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές να συμμετέχουν στις ώρες των σεμιναρίων ήταν σε πολλές περιοχές τα κατά τόπους επιμελητήρια ή και οι ασφαλιστικές εταιρείες.
Όσοι δεν συμμετείχαν και στους τρεις κύκλους σεμιναρίων, δηλαδή δεν παρακολούθησαν και τις 50 ώρες επαναπιστοποίησης για να συμμετέχουν στις εξετάσεις που ακολουθούσαν, αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρό πρόβλημα,ακόμη και να χάσουν την άδειά τους.