Καθαρισμός του ρέματος στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας, πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή των συνεργείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την διάνοιξη του ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη ροή του νερού και ν’ αποφευχθούν έντονα πλημμυρικά φαινομένων.

Οι εργασίες αφορούσαν την απομάκρυνση των φερτών υλικών, τα οποία συσσωρεύτηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, αλλά και μπαζών που αποθέτονται παράνομα.

Ο κ. Καρράς αναφερόμενος στο θέμα δήλωσε:  «Συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε –στο πλαίσιο του εφικτού- σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό να προλαμβάνουμε φαινόμενα πλημμυρών. Πρέπει ωστόσο να γίνει κατανοητό, πως τα ρέματα δεν είναι μέρη υποδοχής απορριμμάτων. Αυτά είναι κυρίως που εμποδίζουν την πορεία του νερού. Όπως άλλωστε, είναι σαφές πως η απομάκρυνση τους δεν είναι εύκολη».