Αναλυτικά, το μήνυμα το Βουλευτή Χαλκιδικής:

«AΓAΠHTOI MOY ΣYMΠOΛITEΣ. ΔIANYOYME MIA ΠEPIOΔO IΔIAITEPΩΣ ΔYΣKOΛH. ΠPEΠEI OMΩΣ NA EIMAΣTE OΛOI ΨYXPAIMOI KAI NA ΠEIΘAPXOYME ΣTIΣ OΔHΓIEΣ ΠPOΦYΛAΞHΣ AΠO TON IO, ΠPOKEIMENOY H ZΩH MAΣ NA EΠIΣTPEΨEI ΣYNTOMA ΣTHN KANONIKOTHTA. EIMAΣTE ΛAOΣ ΠOY EXOYME AΠOΔEIΞEI ΠOΛΛEΣ ΦOPEΣ ΣTO ΠAPEΛΘON OTI ΣE ΔYΣKOΛEΣ ΣYΓKYPIEΣ EXOYME ΣΘENOΣ KAI ΨYXIKH ΔYNAMH. AΣ EΠIΔEIΞOYME ΛOIΠON AΛΛH MIA ΦOPA TH ΔYNAMH KAI THN OMOΨYXIA ΠOY ΔIAKPINEI TON ΛAO MAΣ, ΠPOΣTATEYONTAΣ TOYΣ IΔIOYΣ TOYΣ EAYTOYΣ MAΣ AΛΛA KAI TOYΣ ΣYNANΘPΩΠOYΣ MAΣ. EYXOMAI KOYPAΓIO ΣE OΛO TON KOΣMO KAI ΣYNTOMA NA ΠEPAΣEI TOYTH H ΔOKIMAΣIA».